browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Biografia

 

Ivan Capillas neix al 1.973 a Sabadell. Inicia els seus estudis de solfeig i piano als 5 anys de edat. Als 7 anys escriu la seva primera peça musical, i als 16 debuta com a pianista acompanyant a l’Orfeó de Sabadell. Més tard, obté el títol de professor de piano i el títol superior de composició, orquestració, harmonia i solfeig, rebent el Premi d’Honor del Conservatori en aquestes especialitats.

Posteriorment estudia direcció d’orquestra al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona amb Antoni Ros Marbà i Manel Valdivieso, assistint també a diversos cursos de tècnica i perfeccionament i rebent consell de mestres com Jordi Mora, Ernest Martínez Izquierdo, Arturo Tamayo, Jesús López Cobos, Bruno Aprea i Octav Calleya. Com a compositor de música de cinema, he estudiat i ha rebut consell de compositors com Patrick Doyle, Stephen Warbeck, Ben Newhouse, Pascal Gaigne, Antonio Melibeo, Eduardo Armenteros, José Miguel Martínez, Roque Baños, i ha estat premiat i nominat en diversos festivals de cinema, nacionals i internacionals. Actualment treballa en diferents produccions, nacionals i internacionals.

Curriculum Ivan Capillas

  [fb_button]