browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Reset

Reset, Original Score by Ivan Capillas

Estrena en març de 2014

Un grup de joves és sotmès a una teràpia experimental que promet esborrar de la seva ment els diversos traumes que llastren les seves vides. El Doctor Urios, un psiquiatra obsessionat amb l’ èxit professional, combina la hipnosi amb una innovadora tècnica de cirurgia psiquiàtrica, obtenint resultats sorprenents. Tot i així, també apareixen efectes secundaris no desitjats: jugar amb el cervell no surt gratis.

[fb_button]